Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 04:31

Cuộc đời nào phải chuyện làm chơi
Trót đã sinh ra cái kiếp người
Trên dưới trăm năm trong vũ trụ,
Dọc ngang bảy thước giữa trần ai.
Thông kia đang gió còn reo mãi,
Cọp nọ còn da cứ để đời
Người đã có thân, thân có dụng
Non sông còn mất ghé chung vai.