16/07/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đời người

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:28

 

Cuộc đời nào phải chuyện làm chơi
Trót đã sinh ra cái kiếp người
Trên dưới trăm năm trong vũ trụ,
Dọc ngang bảy thước giữa trần ai.
Thông kia đang gió còn reo mãi,
Cọp nọ còn da cứ để đời
Người đã có thân, thân có dụng
Non sông còn mất ghé chung vai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Đời người