Bốn nghề vất vả tự xưa nay
Tranh tứ bình ai dựng bức này?
Ngư thảnh thơi chèo ngư sõng cá
Canh hăm hở bước nặng vai cày
Cánh đồng bát ngát vang còi mục
Đường núi chông chênh xóc gánh tiều
Bức vẽ nên thơ đầy thú vị
Càng xem càng ngẫm, ngẫm càng say.


1933