Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 22:42

Cùng nhau vui vẻ chửa bao lâu
Kẻ ở người đi xiết nỗi sầu!
Muôn dặm quan hà đưa mấy bước
Một bầu tâm sự ngỏ đôi câu.
Tiễn chân muốn những cầm chân lại
Cách mặt mong rồi hợp mặt nhau
Nam Bắc dám quên tình nghĩa cũ
Non còn cao đó, biển còn sâu.


H.D.
Tiếng Dân 27-6-1931