Thế tình càng ngẫm, ngẫm càng cay
Nín cũng sôi gan, nói cũng rầy!
Cờ thế yếu thua mà mạnh được,
Trò đời chiều đổi lại mai thay!
Đôi tròng mắt trắng tuồng điên đảo
Nửa gối kê vàng giấc ngủ say!
Thử hỏi những ai chờ Phật độ
Bể trầm đến thế nỡ khoanh tay?


T.N.
Tiếng Dân 13-7-1932