Nhân tình dĩ yểm Nam trung khổ
Hồng nhạ na tòng Bắc địa lai

(Đường thi)

Nhạn bắc thôi rồi cất cánh Nam
Lòng người đắng cả vị trân cam
Sá chi tiệc bạc pha tình mọn
Thương nỗi rừng xanh ám khí lam
Kẻ mắc vòng oan cười nuốt lệ
Người ôm gối muộn giận trào cơm!
Muốn kêu Trời hỏi đâu công lý?
Hờ hững song khuya bong nguyệt dòm.


1939