Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 22:51

Đã dấn than vô cái bể tình
Phải chìm phải nổi phải lênh đênh
Thề nguyền nặng với non cùng nước
Lên xuống nài bao thác lại ghềnh
Chỉ thắm gắng xe tơ một mối
Lòng son đừng nguội lửa ba sinh
Rồi đây Nam Bắc gần nhau lại
Gì ngại trăm năm cuộc chẳng thành!


1928

Nguồn: Tiếng dân, 2-4-1930