Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 04:29

Đò xuôi bao quản khúc quanh queo
Mấy dặm non sông thẳng một lèo!
Buồm rượt toan xô toà núi lại,
Nước trôi dường dắt mảnh trăng theo
Đèn đưa đường tối: sao trời tỏ
Mõ giục canh tàn: sóng bể reo.
Cúi ngửa sông khuya mình với bóng
Hừng đông gà dậy bốn bề kêu.