Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 16:12

Cùng nhau khăng khít bấy lâu nay
Gang tấc mà ra mấy dặm dài
Nét mặt bi hoan cùng giống đó,
Mối tình xúc cảm nỡ riêng đây!
Một hình một bong hồn chung một,
Hai ngả hai người dạ chẳng hai.
Giữ tấm lòng trong in vẻ ngọc
Sao cho khỏi thẹn với râu mày.


H.D.
Tiếng Dân 14-3-1931