Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 21/06/2008 16:43

Ngựa ngựa xe xe trối mặc đời
Thuyền câu đủng đỉnh dạo dòng chơi
Mở đường thao lược đôi tay lưới,
Tóm mối giang sơn một chóp chài.
Cạy lái xuống lên tuỳ buổi nước,
Ôm cần động tịnh toán cơ trời.
Ai tiều ai mục ai canh đó
Chèo chống mình ta đứng lại ngồi!


Thế Nhu
Tiếng Dân, 8-11-1933