Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 09/06/2008 09:18

Là nghị viên đắc lực,
   là chiến sĩ tận tâm,
   trang sử tương lai,
   tên bạn viết to hàng chữ trước;

Vì hạnh phúc hoà bình,
   vì lợi quyền dân chúng,
   con đường tranh đấu,
   hồn anh nâng mạnh bước người sau.


1-5-1939