Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 22:49

Tiếp được tin nhàn xiết nỗi vui
Vui là vui bác chửa quên tôi
Ngẫm câu tâm sự càng chua xót
Nặng khối tình chung luống ngậm ngùi
Được vững lòng ai non chẳng chuyển
Còn sâu nghĩa tớ biển không vơi
Đôi hang, xin hiểu cho nhau với
Đường sá xa xôi khó tỏ lời...


H.D.

Nguồn: Tiếng dân, 18-3-1931