Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 04:30

Đêm thanh lờ lững mái chèo suông
Bốn mặt lô nhô núi lại cồn
Bóng thỏ rẽ mây in đáy nước,
Tiếng gà giục sáng dậy đầu thôn
Gió rừng réo rắt đàn pha phách,
Sóng bể lung tung trống gọi hồn…
Cảnh ấy, lấy ai cùng thưởng thức
Càn khôn chung một chiếc thuyền con.