Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 17:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 20/06/2008 21:27

E con tạo diễn trò chơi
Kiếp ngựa trâu sao đội lốt người?
Vẵn thật mắt tai, đâu mặt nạ
Mà đày xác thịt uổng thân trai!
Cứng gió sợ chi nhào sông núi
Chổng gọng nào ghê lật đất trời!
Đường thế dù sao, sao cũng thế
Sướng trong cảnh khổ, khóc trong cười!


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 760, 12-1-1935