Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 22:42

Gặp lúc trăng thu gọi núi Hoành
Gió đông bỗng đã rẽ đường oanh!
Nhà lan đối mặt nồng câu chuyện
Dặm liễu cầm tay nặng gánh tình
Nhắm đám bụi bay người ngó vói
Vén màn xe chạy kẻ dòm quanh
Thảy cùng ngoảnh lại, cùng không thấy
Thấy mấy ngàn dâu ngắt ngắt xanh...


Thế Nhu
Phụ nữ Tân văn 21-1-1932