Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 20/06/2008 17:00

Công bình đáo để ấy lòng trời
Sao kẻ no lành, kẻ tả tơi?
Đã bắt thằng bần làm kiếp ngựa,
Lại xui Bà Mụ nặn hình người!
Gánh phần khổ nọ cam lòng một
Chọi đá mềm kia cẳng cứng hai
Rong ruổi đường dài lòng đã quyết
Kệ tuồng danh lợi đổi thay vai!


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 754, 22-12-1934