Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 09:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/06/2008 09:43

Đội trăng ngần, nghĩ chuyện xưa sau
Trăm mối thương tâm một gánh sầu!
Chín khúc ủ ê tằm héo ruột
Năm canh réo rắt quốc khô hầu.
Ghe phen cỏ dạt bèo trôi, ngán!
Mấy cuộc dâu chìm bể nổi, đau!
Sóng lở gió dồn nguy hiểm thế
Ai ơi, cột đá đứng đương đầu!