13.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 17:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 20/06/2008 21:26

Thịt bao cân chất trịu trìu xe
Khổ một bề, riêng sướng một bề
Giá áo túi cơm lôi vẫn nặng
Chân đồng cánh sắt sợ chi què!
Đã hao nước mắt mồ hôi thế
Gì ngại kình mưa chống gió ghê
Kẻ đẩy người ngồi thôi cũng vậy
Kìa ai lên mặt lại ai loè.


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 760, 12-1-1935