Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 21/06/2008 16:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 21/06/2008 16:38

Ra cóc gì đâu cái bụng người
Đen thui bạc chợt mực hoà vôi!
Hai tay bắt cá tham cùng nước,
Một xáo mười voi láo bán trời!
Vạch lá tìm sâu đồ mạt kiếp
Rung cây nhát khỉ lũ trơi đời!
Khéo mang lốt hổ lừa ai đó?
Nhà cháy rồi xem mặt chuột lòi!