Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 21/06/2008 16:40

Ai ơi, ai có muốn làm người
Ta cũng vui lòng bạn với ai
Đoàn thể kết dây dăng mặt đất
Tự do gieo giống khắp bầu trời.
Xiềng danh khoá lợi giao cho chúng,
Dạ sắt lòng son chịu với đời.
Được thế, thế rồi ta hãy nói:
“Người linh hơn vật hẳn như lời”.