Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 17:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cammy vào 20/06/2008 21:25

Khúc lội này qua, khúc khác bày
Đường dăng bùn ngập chẳng sa lầy
Nón tơi theo gió bay luôn tháng
Huyết hãn cùng mưa xối cả ngày.
Đống thịt dẫu gò lưng bố nặng
Miếng cơm không đổi bát con đầy!
Chổng càng muốn hả cơn no giận
Xáo ngược đời đi mượn chén say!


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 760, 12-1-1935