Chim từng phen khoa khát tự do
        to cánh cuốn trời xa,
        muôn ngàn dặm lên tiếng gọi đàn,
        ngậm đá lấp biển xanh,
        đau đáu Cành Nam thèm gió sớm

Thuyền gặp buổi éo le hoàn cảnh,
        ngược buồm về bến cũ,
        mười lăm năm lựa dòng khua nước,
        gõ chèo khua sóng bạc,
        bang khuâng Bờ Ngự hỏi trăng khuya.


Thế Nhu
1940