Một bầu nhiệt huyết, tưới ra khắp Hoành Tân, Băng Cốc, Thượng Hải, Yên Kinh, ôm về núi Ngự sông Hương, vùi xuống cửu nguyên còn đóng cục;

Muôn thuở anh hồn, bạn cùng Tây Hồ, Nhị Khê, Trảo Nha, Liên Bạt, phù hộ nòi Hồng giống Lạc, ngắm coi năm biển những phì cười.


Phan Bội Châu mất ở Huế ngày 29-10-1940. Rút kinh nghiệm từ các cuộc biểu tình khi truy điệu Phan Chu Trinh năm 1926, chính quyền Pháp lần này ngăn cấm tổ chức truy điệu. Vì vậy, đây là một trong số ít văn thơ làm để khóc ông còn được ghi chép lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]