Trong triều ai có biết chăng ai
Ôm khối hùng tâm xuống suối vàng
Nước chảy hoa trôi xuân tàn tạ
Còn đâu sự nghiệp hỡi người ơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)