Hát nhẹ múa chậm tranh khó vẽ
Trên lầu dưới nguyệt áo thêu lạnh
Đêm chung tướng công nhìn không rõ
Thiên triều khôn giúp được giai nhân


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)