29/09/2021 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố thi kỳ 10
做詩其十

Tác giả: Khanh Liên - 卿憐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 22:26

 

Nguyên tác

一朝能悔郎君才,
强項雄心愧夜臺。
流水落花春去也,
伊周事業空徘徊。

Phiên âm

Nhất triều năng hối lang quân tài,
Cường hạng hùng tâm quý dạ đài.
Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,
Y chu sự nghiệp không bồi hồi.

Bản dịch của Đông A Sáng

Trong triều ai có biết chăng ai
Ôm khối hùng tâm xuống suối vàng
Nước chảy hoa trôi xuân tàn tạ
Còn đâu sự nghiệp hỡi người ơi.
Nguồn: Gian thần Trung Hoa Hoà Thân/ NXB Giáo Dục, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khanh Liên » Tố thi kỳ 10