Dưới đây là các bài dịch của Đông A Sáng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 10 (Khanh Liên): Bản dịch của Đông A Sáng

Trong triều ai có biết chăng ai
Ôm khối hùng tâm xuống suối vàng
Nước chảy hoa trôi xuân tàn tạ
Còn đâu sự nghiệp hỡi người ơi.


Nguồn: Gian thần Trung Hoa Hoà Thân/ NXB Giáo Dục, 2007.
Ảnh đại diện

Tuyệt mệnh thi (Hoà Thân): Bản dịch của Đông A Sáng

Năm mươi năm giấc mộng dài
Triều đình bắt xa cõi trần ai
Nổi chìm bọt nước rồng bay nhảy
Mai này ai tưởng nhớ đến ai.

Ảnh đại diện

Phụng sắc kính đề xạ lộc đồ - Ngự bảo hạp Mậu Thân (Hoà Thân): Bản dịch của Đông A Sáng

Mùa thu săn bắn ở Ngọc Lan
Đồng xa theo vết chú nai vàng
Lá thắm khoe sương, đồi khoe sắc
Cánh cung kêu vút, tựa đông hàn
Hộp ngọc trang hoàng lộng lẫy thay
Sáng láng bên trong ngọc quý đây
Văn tài, võ lược từng vun đúc
Cần mẫn ngày ngày, đáng kính sao.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]