Lòng sợ rơi ngọc lại gãi đầu
Quanh co bên hồ mười hai lầu
Linh hồn đau thương hiện đâu đây
Bên hồ không nước không tự chảy


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)