13/05/2021 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố thi kỳ 01
做詩其一

Tác giả: Khanh Liên - 卿憐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 18/07/2010 23:14

 

Nguyên tác

曉立驚落玉搔頭,
宛在湖邊十二樓。
魂定暗傷樓外景,
湖邊無水不自流。

Phiên âm

Hiểu lập kinh lạc ngọc tao đầu,
Uyển tại hồ biên thập nhị lâu.
Hồn định ám thương lâu ngoại cảnh,
Hồ biên vô thuỷ bất tự lưu.

Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Lòng sợ rơi ngọc lại gãi đầu
Quanh co bên hồ mười hai lầu
Linh hồn đau thương hiện đâu đây
Bên hồ không nước không tự chảy
Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khanh Liên » Tố thi kỳ 01