Dưới đây là các bài dịch của Trần Thế Đạt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 09 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Kính trọng ngôi sao trên mũ quan
Lúc tăm tối nghe truyền bề tôi giỏi
Nay đứng tựa cửa lòng nặng trĩu
Khó phân thật giả miệng thế gian


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 08 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Đêm sâu lạnh mê muội
Chỉ ước thành chim quyên
Hướng về sông Chương khóc
Đồng xuân chim ngừng kêu


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 07 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Tỳ thiếp chỉ cười không biết khổ
Tay dài đai váy lòng sầu lo
Ba mươi sáu năm ôm mối hận
Khanh tướng tiếc thương người đã xa


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 06 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Bạch vân xa thẳm người nơi đâu
Mười lăm năm trước cười ấm áp
Trong mơ nhẹ nhàng không chỗ dựa
Một tiếng ấy thôi đến cửa Ngô


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 05 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Không phân minh nhất hồn dạ nguyệt
Cỏ thơm cũng từng oán vương tôn
Én gặp lúa tốt đến lại đi
Sát hại trẻ em nơi độc ác


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 04 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Sen nở mà cuống vẫn là thế
Con thoi chạy suốt hai chín năm
Quay đầu tiếc nuối nơi ca múa
Hai lần đều là kẻ trung nhân


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 03 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Hát nhẹ múa chậm tranh khó vẽ
Trên lầu dưới nguyệt áo thêu lạnh
Đêm chung tướng công nhìn không rõ
Thiên triều khôn giúp được giai nhân


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 02 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Hương lúa gặp người sợ hãi bay
Châu báu biển cả từng thưởng thức
Mày ngài gập tay đếm bao niên
Đâu cũng tang thương ai có biết


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Ảnh đại diện

Tố thi kỳ 01 (Khanh Liên): Bản dịch của Ngọc Mai, Trần Thế Đạt

Lòng sợ rơi ngọc lại gãi đầu
Quanh co bên hồ mười hai lầu
Linh hồn đau thương hiện đâu đây
Bên hồ không nước không tự chảy


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]