Đêm sâu lạnh mê muội
Chỉ ước thành chim quyên
Hướng về sông Chương khóc
Đồng xuân chim ngừng kêu


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)