哭嚴僕射歸櫬

素幔隨流水,
歸舟返舊京。
老親如宿昔,
部曲異平生。
風送蛟龍雨,
天長驃騎營。
一哀三峽暮,
遺後見君情。

 

Khốc Nghiêm bộc xạ quy sấn

Tố mạn tuỳ lưu thuỷ,
Quy chu phản cựu kinh.
Lão thân như túc tích,
Bộ khúc dị bình sinh.
Phong tống giao long vũ,
Thiên trường phiêu kỵ dinh.
Nhất ai Tam Giáp mộ,
Di hậu kiến quân tình.

 

Dịch nghĩa

Màn trắng trôi theo dòng nước,
Thuyền trở lại kinh xưa.
Bạn già vẫn như cũ,
Lính hầu khác hẳn lúc ông còn sống.
Gió tiễn mưa của rồng ngao,
Trời rộng nơi dinh tướng chỉ huy.
Buổi chiều nơi Tam Giáp có tiếng bi ai,
Âm hưởng nó tỏ rõ lòng tôi với ông.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Màn trắng theo dòng nước
Thuyền xa kinh cũ về
Lính hầu khác buổi trước
Bạn hữu vẫn xưa kia
Dinh tướng trời man mác
Hòm gươm gió nặng nề
Thác chiều lên tiếng khóc
Sống, chết buổi chia lìa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Màn trắng theo dòng nước,
Kinh cũ thuyền tống đưa.
Bạn già vẫn như cũ,
Quân hầu đà khác xưa.
Dinh tướng trời man mác,
Gió thổi rồng phun mưa.
Tam giáp chiều bật khóc,
Tình ta trước sau như.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bóng màn trắng theo dòng nước chảy,
Chiếc thuyền con quay lại kinh đô.
Mẹ già vẫn hệt ngày xưa,
Thuộc quan giờ chẳng như khi ngài còn.
Gió tiễn quách chạm rồng khắc phượng,
Tuổi đời ngang tướng Hoắc Phiêu Diêu
Khóc than Tam Giáp xế chiều,
Kiếp sau thấy lại tình yêu của ngài.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Màn tang trắng xuôi theo dòng chảy
Thuyền trên sông trở lại kinh đô
Bạn già nay vẫn như xưa
Sai nha thuộc hạ khác khi ông còn
Gió thổi đưa rồng làm mưa tiễn
Mây trời dài tựa phiếu kỵ dinh
Chiều Tam Giáp, điếu vong linh
Ghi lòng mãi mãi ân tình của ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời