26/06/2022 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Nghiêm bộc xạ quy sấn
哭嚴僕射歸櫬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 11:04

 

Nguyên tác

素幔隨流水,
歸舟返舊京。
老親如宿昔,
部曲異平生。
風送蛟龍雨,
天長驃騎營。
一哀三峽暮,
遺後見君情。

Phiên âm

Tố mạn tuỳ lưu thuỷ,
Quy chu phản cựu kinh.
Lão thân như túc tích,
Bộ khúc dị bình sinh.
Phong tống giao long vũ,
Thiên trường phiêu kỵ dinh.
Nhất ai Tam Giáp mộ,
Di hậu kiến quân tình.

Dịch nghĩa

Màn trắng trôi theo dòng nước,
Thuyền trở lại kinh xưa.
Bạn già vẫn như cũ,
Lính hầu khác hẳn lúc ông còn sống.
Gió tiễn mưa của rồng ngao,
Trời rộng nơi dinh tướng chỉ huy.
Buổi chiều nơi Tam Giáp có tiếng bi ai,
Âm hưởng nó tỏ rõ lòng tôi với ông.

Bản dịch của Nhượng Tống

Màn trắng theo dòng nước
Thuyền xa kinh cũ về
Lính hầu khác buổi trước
Bạn hữu vẫn xưa kia
Dinh tướng trời man mác
Hòm gươm gió nặng nề
Thác chiều lên tiếng khóc
Sống, chết buổi chia lìa
(Năm 765)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khốc Nghiêm bộc xạ quy sấn