65.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
100 bài thơ, 6 bài dịch
Tạo ngày 04/08/2018 07:49 bởi Vanachi
La Mai Thi Gia sinh ngày 15-10-1980 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, là tiến sĩ ngữ văn, giảng viên, trưởng Bộ môn Văn hoá dân gian Khoa Văn học & Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Ngoài sáng tác thơ, La Mai Thi Gia còn là tác giả, đồng tác giả nhiều công trình nghiên cứu văn hoá dân gian và viết phê bình văn học.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Thơ trắng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017)
- Môtif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: lý thuyết và ứng dụng (chuyên luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015)
- Gia ơi, đời xanh đấy! (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2018)
- Truyện ngụ ngôn Hàn Quốc (đồng dịch thuật, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2014)
- Văn học dân gian Bến Tre (đồng biên soạn, NXB Khoa học Xã hội, 2015)
-…

 

Thơ trắng (2017)

Gia ơi, đời xanh đấy! (2018)

Thơ dịch tác giả khác