Ngày tình kể cái chuyện tình
Chuyện trăng gió chuyện rập rình bướm hoa
Ngày tình kể chuyện đêm qua
Tại cơn say ấy mà ta... với chàng

Ngày tình kể chuyện rộn ràng
Đêm hồng hoang bỗng hoá ngàn câu thơ
Ngày tình kể cái chuyện mơ
Nhúng sương ướt đẫm rồi nhờ nắng phơi

Ngày tình em nhớ tình ơi
Nhớ hun hút gió, nhớ vời vợi mây
Nhớ xanh vầy giữa chốn này
Chàng và em với mệt nhoài cỏ hoa

Trời ơi đêm ấy trăng ngà
Trời ơi đêm ấy thiệt là…
Trời ơi!


9/6/2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017