Là nơi trời đất vô minh
Cõi hồng hoang với chúng mình hồng hoang
Bình minh quyện với hôn hoàng
Trăng khuya với gió mây ngàn quyện nhau

Bồng lai chỉ một lối vào
Chốn mơ mộng ấy dạt dào ái yêu
Cỏ hoa khoe sắc diễm kiều
Lả lơi cánh bướm về phiêu non bồng

Non xanh giấu mặt suối hồng
Con ong giấu mặt vào trong nhuỵ vàng
Mưa anh ướt đẫm trăng nàng
Núi sông ướt giữa nồng nàn cơn say

Bồng lai chỉ một lối này…


21.08.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017