Đã qua rồi tháng tám
Ngày buồn nhiều hơn vui
Tưởng là thu chạm ngõ
Mùa sao giông gió vùi?

Gia ơi, nghe buồn lắm!
Tim bất ngờ đông sang
Lòng lạnh run trong gió
Đâu bờ vai dịu dàng?

Gia ơi, mong gì đấy?
Chờ một bờ môi ngoan
Mát lành như suối mộng
Rót vào em, thiên đàng

Gia ơi, chừ em hát
Lời ngọt lành như mưa
Gia ơi, chừ em khóc
Thương ngày mình xuân xưa

Đời dài như nỗi nhớ
Rộng thênh như chỗ nằm
Nơi một người bỏ lại
Thoắt mà thành trăm năm

Gia ơi, đời xanh đấy
Người còn thương lá vàng
Cho em mầm hoa biếc
Ươm tình chờ xuân sang

Gia ơi, đừng nuối tiếc
Những ngày dài hoang mang.


01.09.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018