Người đừng mong em đến
Chỉ để bày tiệc vui
Tắm mình trong men rượu
Mà nghe tim ngậm ngùi

Người đừng mong em đến
Lả lướt cười cợt say
Tình đong đưa cuối mắt
Buồn hằn lên nét mày

Phấn son nào giấu được
Phút thẫn thờ mi ai
Thiết tha người trước mặt
Lả lơi người bên vai

Tiếng cười hay tiếng nấc
Rượu, tình lên men nồng
Giữa buồn vui say khướt
Người thấu lòng em không?

Trần truồng như trẻ nhỏ
Cùng em bày cuộc vui
Cứ cười và cứ khóc
Rồi vào nhau ngủ vùi

Em lại bày cuộc rượu
Khi người làm em vui.


07.02.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017