Không mưa mà mắt ướt mềm
Nghe sương xuống lạnh mà thèm vòng tay
Nhớ người đau hết tim này
Nghe yêu thương cứ dậy hoài phía nhau

Nghe tình lẳng lặng mà đau
Nghe côi cút, thổn thức sầu phía đêm
Này tình, tình có nhớ em
Sao nghe phía gió dậy lên bão bùng

Bờ xa xôi ấy mịt mùng
Bóng trăng loang lổ một vùng dại hoang
Tắm sao giữa chốn mây ngàn
Nghe khao khát dậy mà bàng hoàng đau

Tìm gì ở phía trong nhau
Mà nghe nỗi nhớ cồn cào đẫm sương
Mà ân ái với làn hương
Vùi bông cỏ dại bên đường tả tơi

Tàn đêm thương nhớ bời bời


26/7/2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017