Trách làm gì nỗi nhớ
Chỉ về trong cơn say
Như cơn mưa bóng mây
Xuyên nắng chiều thảng thốt

Trách làm gì nỗi nhớ
Khi người bên em đây
Giấc mơ nắm bàn tay
Tưởng gần mà xa ngái

Em mong người mỗi sớm
Em ngóng người mỗi trưa
Bông ngọc lan ướt vội
Góc sân trường đêm mưa

Trách làm gì nỗi nhớ
Gọi tên người, em say
Để rồi tan cơn mộng
Trời ơi thương cứ đầy

Em tình si như thể
Trăng vừa rằm hôm qua
Em muốn người như thể
Ngày mai em sẽ già

Trách làm gì nỗi nhớ
Nhớ một người em say...


29.6.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017