Thế là ly chạm ly rồi
Mời trăng 16 cùng ngồi với ta
Trăng thời say với hằng nga
Ta thời say với người mà ta yêu

Này trăng, trăng quá mỹ miều
Này em, em quá gợi điều khát khao
Rót đầy ly với ta nào
Cạn đi, cạn cả cơn sầu em mang

Con tằm ngủ với tơ vàng
Em thời ngủ với đa đoan tuổi mình
Ta thời thức với bình minh
Chờ trăng xuống biển, chờ tình lên non

Lãng du người mất hay còn?
Cõng em lên núi tìm con tim mình
Rồi ta sẽ khóc với tình
Kẻ say đâu biết lặng thinh đợi chờ

Dẫu rằng đã triệu giấc mơ
Vẫn không biết được ta giờ có nhau
Lạy trời đừng đến ngày ngâu
Cho ta được gánh cơn đau cùng người
Van em, em hãy mỉm cười
Van cơn say giữa đất trời,
Cạn đêm.


20.10.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018