Tháng 3 đi về phố núi
Hoa tương tư nở trắng đồi
Em quàng chi màu khăn đỏ
Cho hồng cả trái tim tôi

Tháng 3 phố mờ sương mỏng
Em mong manh đến vô hình
Áo hoa mới vừa tim tím
Trốn vào sương núi trắng tinh

Lộc cộc đôi con ngựa trắng
Vô tư gõ móng bên đường
Gập ghềnh cổ xe leo dốc
Có người tim gõ nhịp thương

Phố núi một chiều tôi đến
Áo hoa khăn đỏ đâu rồi
Em tan biến vào sương núi
Tôi về chỉ một mình tôi


10.01.2003

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018