Giải thiêng người tình
Bằng một cơn hoan ái
Thế là đêm thôi tương tư
Giải thiêng nỗi buồn

Bằng một cơn say khướt
Tỉnh rồi nghe nước mắt tràn mi
Giải thiêng niềm tin
Bằng một lần gian dối

Từ bấy đến giờ đời cứ mãi hoài nghi
Giải thiêng anh
Bằng trò chơi nhan sắc
Theo lụa là người đi

Giải thiêng em
Bằng bài thơ về người đàn bà quét rác
Và đêm thôi cơn khát xuân thì

Giải thiêng đời làm chi
Giải thiêng nhau làm chi
Sao không hoài mộng tưởng
Mê mệt hoài đêm si?

Giải thiêng niềm đau
Bằng một lần tìm chết
Đau lặn vào nghìn sau


29.4.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017