Ơi cơn gió tình nhân
Mây em nơi vách núi
Đợi chàng về ái ân
Vào đi hồn điểu linh

Gió thổi bay rèm mộng
Giữa đôi bờ trắng tinh
Ôi mười ngón tay sao
Ấp đôi hòn núi ngọc

Và nghìn cơn sóng trào
Giữa bày biện mênh mông
Đôi môi hình trăng khuyết
Trôi xuống bờ gió giông

Ơi gió có về không
Thiên đường mây đã mở
Và trăng thơm nức lòng.


18.12.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017