Yêu một người ở xa
Với tay hoài không tới
Bắt dây cầu mồng tơi
Mưa ngập trời tím hạt

Yêu một người gần bên
Ủ tình căng mọng sữa
Con thơ no tròn bữa
Yếm mỏng quàng vai thon

Thắt dây lưng cho giòn
Em gánh đời ra chợ
Tình này cho anh nợ
Tình sau em sẽ chờ

Em bày bán cơn mơ
Có lời người rất ấm
Và chiều tô rất đậm
Tím người vào trong em

Về nơi nhớ nhung thêm
Nghe tim mình rưng rức
Vỗ về ru cơn thức
Nghe trẻ thơ cựa mình

Mai ra chợ bán tình
Nhuộm cho mình tím ngắt.


29.09.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017