Cõng nhau lên chóp đỉnh tình
Học theo mây trắng nghe mình hư không
Bạt ngàn cây giữa lòng sông
Bạt ngàn núi với lạch dòng nguyên sơ

Này là anh với cõi mơ
Này là em với hồn thơ ta bà
Cõi anh xanh mướt trăng già
Có con bướm quyện vào hoa mà tình

Non chàng quyện với môi xinh
Trăng khuya quyện với bình minh rã rời
Đỉnh tình cao lắm gió ơi
Em lên với núi nghe lời đỉnh reo

Với làm chi ánh trăng treo
Về em với suối bên đèo mộng mơ
Tưởng mình lạc đến cõi thơ…


28.06.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017