Người bỏ em rồi
Người bỏ em rồi
Trời ơi!
Đêm em vụng dại ngồi cười với trăng
Ngồi cười với trăng.

Tình bỏ ta rồi
Tình bỏ ta rồi
Thiên thu
Mùa đi lăn lắc về miền xa xôi
Về miền xa xôi
Chiều tan tác phía chân đồi
Có em vụng dại đứng ngồi
Có em vụng dại khóc cười
Người ơi!

Gió đưa cây cải về trời
Trần gian vàng ươm bông bí
Đoạ đày rau răm
Mà xanh, xanh mãi ngàn năm
Mà tươi, tươi ánh trăng rằm
Cải ơi!

Chàng bỏ em rồi
Chàng bỏ em rồi
Phơi em bên suối trong ngời
Phơi em trong gió bời bời
Phơi em cho héo khô đời
Em mang.
Đầm đìa ướt rượt hồng nhan
Đầm đìa ướt đẫm trăng vàng
Phơi bao năm tháng bên đàng
Chờ khô

Trần mình trong mớ khăn xô
Có người cười khóc ngây ngô
Chờ khô giữa suối nhấp nhô
Sóng tình.


10.05.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018