Vào đi, lối ấy thiên đường
Để nghe cỏ hát lời thường ái ân
Đừng như ong bướm xa gần
Mê theo lời gió còn ngân phía chiều

Trộn vào đôi trái tim yêu
Nghe trong hơi thở đượm nhiều khát khao
Trộn tình ta trộn tình nhau
Trộn môi ta trộn ngọt ngào nụ hôn

Trộn thân xác trộn linh hồn
Dấu anh đã trộn vệt mòn em qua
Tìm thiên đường ở đâu xa
Sắc hoa rực rỡ ta bà cõi em

Uống đi mật của môi mềm
Chờ cho trăng xuống phía đêm ảo huyền
Tưởng mình lạc đến cõi tiên…


20.01.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017