Rộn ràng em, rộn ràng tôi
Bình minh rải xuống chỗ ngồi rất quen
Chờ cho gió gọi chiều lên
Cùng em vào cõi tình mênh mang tình

Là em bóng, là tôi hình
Là con bướm nhỏ ủ mình trong hoa
Còn gì trong cõi người ta
Đẹp như em với nõn nà... trăng ơi

Ơi tình ơi, đêm cạn rồi
Sao cho cánh bướm chịu rời hoa đây?
Lạy tình tình bớt đắm say
Lạy tôi tôi bớt miệt mài... vì em


10.03.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017