Cái nắm tay trẻ măng
Em mơ... cái nắm tay trẻ măng
Dịu dàng ấm áp
Và đêm hôm ấy đầy trăng

Trăng dẫu rằm trăng vẫn cứ trẻ măng
Sông dẫu già nua vẫn vào bờ ôm ấp mãi
Em dẫu ngàn năm vẫn yêu khờ yêu dại
Lỗi tại tình anh chẳng chịu quá rằm

Người thương ơi trong đêm lặng thinh
Có nghe nỉ non tiếng dế rã giọng gọi nhau
Có nghe gió ở trên cao ngọt ngào van vỉ
Yêu nào… mây ơi!

Yêu nào đêm ơi!
Trăng đã chực chờ đắm
Rơi vào lòng suối sâu
Ta đã chực chờ đắm
Chìm vào thiết tha nhau

Cái nắm tay trẻ măng
Em mơ… cái nắm tay trẻ măng
Hình như rất ấm
Và hình như đêm hôm ấy đầy trăng


14.04.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018